Zoek
Sluit dit zoekvak.

RijnWaal Zorggroep: zéér voortvarend zorgdomotica-project

RijnWaal Zorggroep beschikt sinds kort over een nieuw modern zorgdomotica-systeem van IQmessenger met geïntegreerde telefonie. Telecomvisie heeft het hele traject van visievorming tot leveranciersselectie en implementatie begeleid. Wij kijken terug op een voortvarend implementatietraject project waaraan alle partijen constructief hebben meegewerkt.

Het verpleegoproepsysteem voor de Gelderse zorggroep is voorbereid op uitvoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Het systeem bleek, na goede begeleiding en instructie, logisch en niet ingewikkeld te werken voor de zorgmedewerkers.

Leefcirkels

Rijnwaal Zorggroep kan nu zogenaamde leefcirkels inrichten voor cliënten waarop vrijheidsbeperkende maatregelen van toepassing zijn. In de praktijk betekent dit dat slimme software en sensoren ervoor zorgt dat deuren voor bepaalde cliënten niet opengaan zodat de veiligheid van deze cliënten kan worden geborgd.
Het domoticasysteem verzorgt tevens de afwikkeling van de ‘normale’ verpleegoproepen via pols- en halszenders.
Binnen een van de vier gebouwen maakt het systeem gebruik van een nieuw ingerichte WiFi en een ander gebouw volgt nog.
Rijnwaal heeft bewust gekozen voor smartphones van Spectralink omdat deze toestellen een goede roaming en connectiviteit over WiFi garanderen.

Helemaal volgens planning

Het hele proces is uitgevoerd volgens de formule van Telecomvisie. Daarbij werd eerst – samen met de zorg – een visie op bereikbaarheid en zorgtechnologie opgesteld. Deze visie is vervolgens vertaald naar projectdoelstellingen en -scope. Daarna is een leveranciersselectie uitgevoerd middels een offerteaanvraag naar meerdere partijen in de markt.
Vanuit de projectgroep is veel aandacht besteed om de doelstellingen te vertalen naar een concreet pakket van eisen.
Het projectteam heeft alle inschrijvingen beoordeeld waarbij de opdracht is gegund aan AMR ICT uit Maastricht.

Het resultaat is zeer verheugend: alle initiële doelstellingen die de projectgroep voor ogen had, zijn gerealiseerd. En dat binnen de gestelde doorlooptijd en budgetten. Er was dus geen overschrijding van planning en kosten!

Dit zijn de succesfactoren

Dit is nou precies waarom we op voorhand (haalbare) doelstellingen formuleren; alle neuzen staan hierdoor dezelfde kant op en we krijgen gedurende het project geen ‘zwalkbeleid’ waardoor alles uitgebreider, duurder en ondoorzichtiger kan worden. Iedereen blijft daardoor aangehaakt. Dat dit project verder zo voortvarend ging, is dankzij de inzet van alle teamleden, zowel vanuit de klant als vanuit de leverancier en ketenpartners. Er waren korte communicatielijnen en iedereen stond proactief in de wedstrijd.

Ging er helemaal niets verkeerd?

Jazeker wel. De mobiele portering was gepland per vestiging. De mobiele provider migreerde echter alle mobiele nummers in één keer. Dit vereiste even de nodige flexibiliteit en inzet van het implementatieteam. Uiteindelijk waren alle medewerkers weer snel bereikbaar.

Leerproject

Voor ons als Telecomvisie heeft dit project aangetoond dat voor zorginstellingen met beperkte interne resources een ketenintegratie van telefonie, zorgdomotica, WiFi en bekabeling het best bij één partij neergelegd kan worden. Hierdoor was er geen ingewikkelde ketenintegratie met verschillende partijen (waarbij iedere leverancier zijn eigen stoepje schoonveegt maar de uiteindelijke oplossing niet werkt).
RijnWaal is inmiddels al aan de slag met het nieuwe zorgdomotica-systeem.

Telecomvisie, Rijnwaal Zorggroep,
Robert-Jan van de Weide en Patrick Kuipers (Telecomvisie), Michel Hodes (Raad van Bestuur Rijnwaal Zorggroep) en Maarten Amkreutz (directeur AMR ICT).