skip to Main Content
088 - 9 950 950 info@telecomvisie.nl

Domotica in de zorg

Zorgorganisaties zetten steeds meer moderne domotica in ter ondersteuning van de zorg. De zorgvraag verandert, het werk moet steeds efficiënter en de zorg wordt persoonlijker. Telecom is bij inzet van domotica van cruciaal belang. Telecomvisie volgt deze ontwikkelingen met grote interesse en is inmiddels goed thuis in de zorg en domotica.

Zorg op afstand

Domotica is een verzamelnaam voor woninggebonden technologische toepassingen. Voorbeelden zijn het op afstand bedienen van licht en verwarming, inbraakalarmering en het brandalarm. Ook het gebruik van een videofoon om te zien wie aanbelt of personenalarmering horen hier toe. Met behulp van deze technologische middelen wordt ‘zorg op afstand’ geboden aan mensen die langdurige zorg nodig hebben. Zo kan domotica een alarmknop zijn die een zorgbehoevende bij zich draagt. Of een intelligent systeem dat waarneemt of de zorgbehoevende afwijkt van zijn normale leefroutines.

Techniek in de zorg

De inzet van deze technologische middelen vergemakkelijken het inroepen van hulp en verzorging. Daarnaast is een efficiënte inzet van personeel in de zorg steeds noodzakelijker vanwege toegepaste bezuinigingen. En niet onbelangrijk; het verbetert de kwaliteit van leven voor ouderen en hulpbehoevenden. Zij kunnen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, het geeft vertrouwen en biedt veiligheid.

Integrale aanpak

Het is voor de zorginstelling en de hulpbehoevende van belang dat alle domotica integraal op elkaar afgestemd is. De domotica- en zorgsystemen moeten voor hen doeltreffend zijn en het liefst ook kostenbesparend werken. Telecomvisie ziet dat er steeds meer raakvlakken zijn tussen domotica, zorgsystemen, ICT en tussen vaste en met name mobiele netwerken. Om de middelen in te zetten moeten de aanwezige netwerken (LAN, WAN, WiFi) namelijk goed functioneren en al deze activiteiten aan kunnen. Ook de telecomvoorzieningen moeten goed geregeld zijn binnen de instelling. Er worden hoge eisen gesteld aan de bereikbaarheid van de zorgmederwerkers. De inzet van nieuwe technologische middelen faciliteren dit steeds meer en beter. Mobiele telefonie, ICT, zorgsystemen en domotica grijpen op deze manier in elkaar.

Verbinden van ICT, telefonie en domotica

Telecomvisie kan zorginstellingen ondersteunen door ICT, telefonie en domotica te verbinden. Als telecomadviseur zit Telecomvisie op juiste plek. Ze heeft contacten met diverse leveranciers voor de juiste informatie en actualiteiten. Daarbij spreekt Telecomvisie met de juiste personen binnen een zorginstelling of zorgt ervoor de juiste mensen te spreken. Zo krijgt Telecomvisie een totaalbeeld van de organisatie en kan ze de huidige situatie en behoeftes goed in kaart te brengen. Met deze informatie adviseert Telecomvisie de zorginstelling over de mogelijk te volgen stappen en kan ze de organisatie verder begeleiden door op procesniveau alle relevante partijen onderling te verbinden.

Patrick Kuipers

Laatste berichten van Patrick Kuipers (toon alles)

Patrick Kuipers

Opleiding HTS Bedrijfskunde. In 1993 begonnen bij KPN district Den Haag als MD trainee binnen diverse afdelingen van Netwerk Operations. Vanaf 1999 commerciële activiteiten voor andere telecommunicatieproviders waaronder Essent Kabelcom / Ziggo waarvoor ik een landelijke tenderdesk voor Europese aanbestedingen heb ingericht. In 2005 heb ik Telecom Visie opgericht. Mijn ambitie is om bedrijven te ondersteunen met expertise en deskundigheid en daarbij net een stap verder en breder te kijken. Vanuit een volledige onafhankelijke rol waarbij we nieuwe klanten maximaal laten profiteren van ervaringen bij bestaande klanten. Mijn grootste uitdaging: samen met een klant werken aan een integrale telecom omgeving met daarachter constructieve en toekomstvaste overeenkomsten met leveranciers. Dat de vraag uit de markt nu al heeft geleid tot een team met meerdere professionele collega’s, vind ik echt super!

Back To Top