skip to Main Content
088 - 9 950 950 info@telecomvisie.nl

Zakelijke contracten afsluiten op gebied van telecom, ICT, domotica en print- en documentmanagement kan lastig zijn. U wilt het een zo laag mogelijk prijs, maar de kwaliteit mag hier niet onder leiden. De markt is erg ondoorzichtig en verandert voortdurend.

Om Telecomvisie weet precies wat er speelt en kan met haar expertise uw organisatie begeleiden bij een inkoop- of aanbestedingstraject.

Telecomvisie heeft jarenlange ervaring met de inkoop en (Europese) aanbestedingen van Telecom. Daarnaast hebben ze in samenwerking met hun partners de nodige expertise met aanbestedingstrajecten op ICT, Domotica en Multi Functionele Printers. Telecomvisie en haar partners zijn geen resellers of leveranciers en daarmee onafhankelijk  en objectief.

Voor de inkoopbegeleiding van uw organisatie maakt Telecomvisie eerst een businesscase om de huidige situatie en alle behoeftes in kaart te brengen. Daarmee kunnen we u adviseren en begeleiden bij uw inkoop- of aanbestedingstraject. Met het TCO-model brengen we alle parameters in kaart waardoor we de kosten en de kwaliteit kunnen beoordelen. Om meer grip op uw kosten te blijven houden, kan Telecomvisie ook het contractmanagement voor uw organisatie op zich nemen. Alle parameters van het TCO-model worden dan periodiek getoetst, zodat we vroegtijdig kunnen reageren en bijsturen. Hierdoor bent u zeker dat alle contractvoorwaarden juist worden nageleefd en u de beste kwaliteit en prijs betaald.

Back To Top