skip to Main Content
088 - 9 950 950 info@telecomvisie.nl

Tegenwoordig wordt er van organisaties gevraagd dat ze flexibel werken en altijd een goede bereikbaarheid hebben. Goede communicatie en daarbijbehorende techniek zijn daarvoor de basis. Telecom, ICT en zorgdomotica zijn hierin de katalysator en moeten goed op elkaar afgestemd zijn.

Maar ook het gedrag van de medewerkers mag bij een goede bereikbaarheid niet vergeten worden. Telecomvisie ziet dat al deze disciplines nodig zijn om tot een succes te komen.

Vraagstukken bereikbaarheid

Tijdens de eerste gesprekken om tot een businesscase te komen, weet Telecomvisie relevante organisatievraagstukken naar boven te laten komen. Daarmee wordt de kern voor het bereikbaarheidsvraagstuk blootgelegd. Op basis van deze informatie geeft Telecomvisie een advies en begeleidt uw organisatie naar de best passende oplossing. Hierin weet  Telecomvisie verbinding te leggen tussen techniek, processen en mensen.

Telecomvisie heeft de nodige kennis van techniek, financiële kaders en functionaliteiten om uw organisatie naar de beste passende bereikbaarheidsoplossing te begeleiden. Daarvoor heeft Telecomvisie veel contacten met diverse relevante partijen, waarbij Telecomvisie de verbindende schakel is in de samenwerking bij deze trajecten.

Back To Top