skip to Main Content
088 - 9 950 950 info@telecomvisie.nl

Om tot een totaalplaatje van uw organisatie te komen, maakt Telecomvisie een businesscase op basis van een inventarisatie en analyse. Met een goed beeld van de huidige situatie en uw behoeftes kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het inkoop- of aanbestedingstraject.

Vaak komen er tijdens de analyse diverse strategische vraagstukken naar voren die verder gaan dan alleen het inkoopvraagstuk. Het gaat hier dan om bereikbaarheidsvraagstukken. Hiervoor moet de techniek en middelen aanwezig zijn, maar ook het gedrag van de medewerkers is belangrijk. Telecomvisie ziet dat een hele keten van techniek, organisatie en gedrag nodig is om tot een succes te komen. Met de nodige kennis van techniek, financiële kaders en functionaliteiten kan Telecomvisie een organisatie begeleiden naar de beste passende bereikbaarheidsoplossing. Daarvoor heeft Telecomvisie veel contacten met diverse relevante partijen, waarbij Telecomvisie de verbindende schakel is in de samenwerking in deze trajecten.

Werkwijze volgens TCO-model

Telecomvisie gebruikt voor aanbestedingen en procesinrichtingen het TCO-model: Total Cost of Ownership. Alle kostprijs- en kwaliteitsverhogende parameters zijn onderdeel tijdens deze trajecten en worden vervolgens periodiek getoetst. Daarmee bespaart u aanzienlijk,  krijgt u duidelijk inzicht in de processen en wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Uit ervaring blijkt dat een laagste prijs uit een aanbesteding niet automatisch leidt tot de laagste TCO voor uw bedrijf. Sterker nog: offertes van leveranciers blijken in de praktijk zelden de daadwerkelijke kosten weer te geven voor uw bedrijf.

TCO-model_v3Hoe werkt het?

Telecomvisie lost dit op door alle mogelijke kostprijsverhogende parameters (zoals in de figuur weergegeven) met u te bespreken en onderdeel te laten uitmaken van de aanbesteding en deze in de periode erna periodiek te toetsen. U bespaart hiermee op uw jaarlijks telecommunicatiekosten door alle kostprijsverhogende parameters in te dammen en de daadwerkelijke kosten in de hand te krijgen en te houden.

Wat is het resultaat?

  • Besparingen op uw daadwerkelijke jaarlijkse telecommunicatiekosten die kunnen oplopen tot 30%;
  • Meer transparantie en structureel inzicht in uw telecommunicatieproces;
  • Meer efficiency in contractbeheer en kostenallocatie.
Back To Top