skip to Main Content
088 - 9 950 950 info@telecomvisie.nl

Grip op de inkoop van telecom

Voor de inkoop van telecom voor uw organisatie, heeft u contracten afgesloten met leveranciers en/of dienstverleners. Goed inkoopmanagement en –methodieken hebben ervoor gezorgd dat u de gewenste dienstverlening van uw leverancier(s) krijgt, voor een marktconforme prijs. Een belangrijke stap is gezet.

Echter, nu begint het pas! Vragen die vervolgens opkomen zijn:

  • Zijn de contracten juist geïmplementeerd, zoals afgesproken in de aanbiedingen en onderhandelingen?
  • Krijgt u nu daadwerkelijk waarom u gevraagd heeft?
  • Betaalt u het juiste tarief dat overeengekomen is en vastgelegd in de contracten
  • Houdt uw leverancier zich aan alle afspraken, zoals vastgelegd in SLA’s?
  • Betaalt u niet teveel en krijgt u niet te weinig? Wie bewaakt en beheert uw contracten en facturen?

Allemaal zaken die belangrijk zijn als onderdeel van geslaagde inkoop, zodat uw externe en interne klanten de gewenste kwaliteit krijgen. En ook blijven krijgen gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst(en).

Total Cost of Ownership

Het is essentieel dat alle afspraken nagekomen worden, die u met uw leverancier of aanbieder overeengekomen bent. Uit de praktijk blijkt echter dat in 30% van de gevallen in de facturen van uw leverancier onjuistheden vermeld staan! Heldere analyses en overzichtelijke kwartaalrapportages dragen ertoe bij dat u niet voor verrassingen komt te staan. Telecomvisie gebruikt voor deze analysen het TCO-model: Total Cost of Ownership. Alle kostprijsverhogende parameters zijn daarbij onderdeel van de inkoop van Telecom en deze parameters worden vervolgens periodiek getoetst. Hierdoor kunt u vroegtijdig bijsturen en reageren.

Contractmanagement

Telecomvisie voert al vele jaren contractmanagement uit voor een groot aantal van haar klanten. Wij analyseren of de contractvoorwaarden door uw dienstverlener nageleefd worden, zowel financieel als inhoudelijk en maken deze meetbaar. In een dialoog zorgen wij voor regelmatige afstemming met uw leverancier. Verder zorgen wij voor continue kwaliteitsverbetering van uitgevoerde dienstverlening en tijdig bijsturen bij afwijkingen hiervan.

Efficiënt contractmanagement kost u niets; het verdient zichzelf altijd terug!
Neem voor meer informatie contact met ons op.

TCO-model_v3
Hans Remeeus

Laatste berichten van Hans Remeeus (toon alles)

Hans Remeeus

Gedurende 40 jaar heb ik verschillende functies in de telecommunicatie vervuld, waaronder algemeen management, consultancy, relatie- en accountmanagement in de corporate markt. Mijn ambitie is om in een volledig onafhankelijke rol grote bedrijven te ondersteunen in contract- en inkoopmanagement bij het verkrijgen en het toepassen van telecommunicatiediensten. Om dit samen te kunnen doen met professionele collega's bij Telecomvisie vind ik een hele eer en machtig mooi! Ik hoop dat veel klanten van Telecomvisie gebruik willen maken van mijn kennis en ervaring in de telecommunicatiemarkt. Zij vinden in mij een enthousiast consultant die trajecten voor alle partijen positief wil afsluiten. Mijn lijfspreuk is: "Communication is about people, the rest is technology". Relevante opleiding: Post HTO Bedrijfs- en Telecommunicatie.

Back To Top