skip to Main Content
088 - 9 950 950 info@telecomvisie.nl

Einde stilzwijgende verlenging zakelijke telecomcontracten

Per 1 oktober 2016 komt er een einde aan het stilzwijgend verlengen van bestaande zakelijke contracten door telecomaanbieders. Zakelijke klanten kunnen, na afloop van hun overeengekomen contractperiode, dan per maand kosteloos opzeggen. De wijziging is ook van toepassing op contracten die al stilzwijgend zijn verlengd.

Wil je een contract opzeggen, dan moet de contracttermijn uitgezeten worden of de resterende looptijd dient afgekocht te worden. Per 1 oktober 2016 gaat dit veranderen. Dit betekent dat contracten voor zakelijke telecomabonnementen die:
• voor 1 oktober 2016 zijn aangegaan voor bepaalde duur en die reeds stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd;
• na 1 oktober 2016 zijn aangegaan en stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd;
• zijn of worden aangegaan voor onbepaalde duur
te allen tijde kosteloos opgezegd kunnen worden. Er is nog wel een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

Zodra deze nieuwe wet eenmaal in werking is getreden geldt dit ook voor contracten waarvan de voorwaarden nog niet zijn aangepast. Dus bestaande contracten die voor 1 oktober 2016 stilzwijgend zijn verlengd of zijn vernieuwd, worden ook maandelijks opzegbaar. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de zakelijke contractant kan van de opzegtermijn van ten hoogste een maand worden afgeweken en kan een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden worden overeengekomen. Dit betekent dat de contractant uitdrukkelijk moet instemmen met deze afwijking.

Wilt u meer weten over deze nieuwe wet of wilt u kijken wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op.

Remko ten Donkelaar

De telecomwereld is een ‘jungle’, ik hoor het diverse klanten zeggen. Maar wel een zich snel ontwikkelende en doorgroeiende jungle. In de afgelopen ruim 5,5 jaar dat ik voor Telecomvisie werk hebben wij veel klanten geholpen de weg hierin te vinden. Is een vast-mobiele integratie interessant, en zo ja, op welke wijze? Hoe zorgt u voor een integratie met uw ICT-omgeving? Hoe weet u dat u niet teveel betaalt? Op welke wijze worden uw medewerkers en uw organisatie beter bereikbaar? Ik help u graag bij het beantwoorden van deze vragen, zodat u op basis van een helder advies voor uw bedrijfstelecommunicatiesituatie, de juiste inkoop realiseert, tegen de beste prijs-prestatieverhouding. U bespaart hiermee niet alleen veel geld en tijd, maar u ontvangt via onze samenwerking ook veel gemak en zekerheid. Graag tot gauw!

Back To Top