skip to Main Content
088 - 9 950 950 info@telecomvisie.nl
Zorgdomotica Bij Zorginstelling

Een zorginstelling heeft Telecomvisie aangegeven dat zij ondersteuning nodig heeft bij de vervanging van haar telefonie- en domoticaomgeving. De aanleiding is tweeledig: aan de ene kant laat de huidige bereikbaarheid door diverse oorzaken te wensen over en aan de andere kant verlopen binnenkort de contracten van vaste en mobiele telefonie. De zorginstelling is zich ervan bewust dat een vast/mobiel integratie wellicht een verbetering van de bereikbaarheid geeft voor de organisatie. Een voorwaarde hierbij is dat de bedrijfszekerheid van de zorgalarmering blijft gewaarborgd. Bovendien zal rekening gehouden moeten worden met een grootschalige verbouwing die gaat plaatsvinden.

Probleemstelling

Wat zijn de juiste keuzes bij het inkopen van de zorgdomotica en het afsluiten van de contracten met het oog op verbetering van de bereikbaarheid van de zorgsinstelling en het waarborgen van de zorgalamering na de grootschalige verbouwing?

Aanpak

Telecomvisie heeft de knelpunten en behoeften in de telefonische bereikbaarheid geïnventariseerd door interviews met medewerkers (kwalitatieve analyse) af te nemen. Daarnaast hebben we de contracten van de huidige leveranciers geanalyseerd, gericht op te verwachten dienstverlening (kwantitatieve analyse). De huidige kosten hebben we vervolgens gespiegeld aan de kosten vanuit de markt voor een nieuwe integrale bereikbaarheidsoplossing. De bijkomende kosten voor aanpassingen in de WIFI basisinfrastructuur zijn tevens opgenomen in de businesscase, waarin meerdere mogelijke scenario’s werden uitgelicht. Eén van de scenario’s is altijd gebaseerd op ‘wat als we niets doen’. Wij concludeerden dat scenario 2 de beste invulling leek te geven aan de integratie van de telefonie met de zorgdomotica. Hierbij selecteerden we uitsluitend leveranciers die voldoende gecertificeerd te zijn om de gevraagde oplossing tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding te kunnen bieden.

Oplossing voor de zorginstelling

In het gekozen scenario maken thuiszorgmedewerkers gebruik van een eigen mobiele device (spraak en data) waardoor inloggen op de Nedap App (roostering, ECD, beeldbellen) op ieder individueel device mogelijk is. Ook woonzorgmedewerkers gebruiken een mobiel device, maar deze is gekoppeld via het WIFI netwerk. Bij de keuze in mobiele toestellen dient gekeken te worden naar een alarmknop functionaliteit. Gecombineerd met een goede outdoor dekking in het buitengebied en goede indoordekking via WIFI basisinfrastructuur, heeft de zorgmedewerker nog maar één device nodig. En doordat zowel thuiszorgmedewerkers als woonzorgmedewerkers beschikken over een mobiel device, zijn de voorzieningen van deze medewerkers voorbereid op beeldoverdracht.

Clientendiensten Telecomvisie

Door alle cliënten te koppelen (cliëntenalarmering) met het nieuwe telefoniesysteem, blijft de spreek/luister verbinding gehandhaafd. Verder moet de nieuwe bereikbaarheidsoplossing zodanig gekoppeld worden aan het zorgalarmeringssysteem dat binnenkomende oproepen op de diverse devices gehandhaafd blijven.

Voor kantoormedewerkers voorziet een verregaande vorm van functionele vast/mobiel integratie voor de mogelijkheid om het mobiele toestel als vast toestel te gebruiken. Hierdoor kunnen de huidige vast toestellen voor een groot deel komen te vervallen.

Voor de receptie/telefoniste biedt het nieuwe bereikbaarheidssysteem betere functionaliteiten, zoals een centraal telefoonboek, beschikbaarheidsinformatie van medewerkers, eenvoudiger doorverbinden en laagdrempelige mogelijkheden voor doorschakelingen of afwezigheidsmeldingen.

Lees meer over zorgdomotica

Back To Top