skip to Main Content
088 - 9 950 950 info@telecomvisie.nl
Gemeente Enschede

Met ruim 158.000 inwoners is Enschede de grootste stad van Oost-Nederland. Het levendige stad met vele voorzieningen voor inwoners, ondernemers, studenten, cultuurliefhebbers, shoppers, stappers, sporters en zelfs voor wie van de natuur houdt. De gemeente Enschede heeft ongeveer 1400 medewerkers die verdeeld over 5 organisatieonderdelen dagelijks hun werk doen. Deze medewerkers hebben tot taak de besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W voor te bereiden en uit te voeren.

Oud telefonieplatform

Gemeente Enschede had een verouderd telefonieplatform waarin moderne functies zoals chat en presence ontbraken. Daarnaast kreeg Enschede van de leverancier te horen dat de bestaande ‘forced on pbx’ oplossing per 1 januari 2016 kwam te vervallen. Daar moest dus een oplossing voor komen in een aanbesteding van vaste telefonie en telefonieplatform. Daarvoor was het noodzakelijk om vast te stellen welke wensen en eisen er op het gebied van telefonie zijn, welk aantallen en soorten gebruikers er zijn en welke functionaliteiten er gewenst waren. De vernieuwing gaf de gemeente Enschede de mogelijkheid om het routeren van gesprekken op basis van spraakherkenning mee te nemen. Een al wat langer gekoesterde wens van Enschede.

Mobiele telefonie

De aanbesteding van Enschede had een bijzonder karakter doordat de abonnementen voor mobiele telefonie niet zijn opgenomen in deze aanbesteding. De mobiele telefonie wordt via een landelijke aanbesteding (GT) in de markt gezet. Politieke en verwachte financiële voordelen lagen aan de basis van dit besluit. De uitdaging is straks de integratie te realiseren van mobiele telefonie in combinatie met de abonnementen die via GT worden aangekocht.

Belangen in aanbesteding

In de aanbesteding werden naast de belangen van Enschede, ook de belangen van gemeente Losser, gemeente Borne en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente meegenomen. Gemeente Enschede is namelijk qua ICT dienstverlenend aan deze organisaties.

Nieuwe functionaliteiten

Resultaat van deze aanbesteding is dat het huidige systeem een ‘upgrade’ c.q. grote vervanging gaat krijgen, waardoor moderne functionaliteiten zoals presence en chat toegepast kunnen worden. Ook wordt spraakherkenning via antwoorden op open vragen mogelijk. En Enschede bespaart behoorlijk op kosten op de uiteindelijke exploitatie. Daarnaast kunnen medewerkers door de nieuwe functionaliteiten efficiënter ingezet worden.

Bereikbaarheid

Na de invoer van het nieuwe platform, moeten medewerkers de nieuwe functionaliteiten en een ander gebruik van mobiele devices eigen maken. Naast het wennen aan een nieuwe telefonie-omgeving, moeten medewerkers vooral verantwoordelijk worden voor het telefonisch bereikbaar zijn van henzelf en en hun afdeling. Daarvoor hebben ze zelf de middelen in handen, maar moeten wel gestimuleerd worden hun gedrag aan te passen. Hiervoor is in de aanbesteding opgenomen dat de leverancier een professioneel adoptieplan opstelt en uitvoert. Een plan dat medewerkers stimuleert en enthousiasmeert in het juiste gebruik van de nieuwe functionaliteiten.

Lees meer over bereikbaarheid

Back To Top