skip to Main Content
088 - 9 950 950 info@telecomvisie.nl

Aloysius Stichting

Aloysius is er voor leerlingen van 4 tot en met 27 jaar, die ernstige, complexe gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen ervaren. Zij richt zich ook op de ouders van de leerlingen en op partners in de jeugdhulpverlening. Aloysius biedt leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma. Aloysius omvat 33 scholen (56 locaties) in 25 gemeenten en heeft ruim 1000 medewerkers.

Begeleiding bij aanbestedingen

Telecomvisie heeft bij Aloysius diverse aanbestedingen begeleidt. Zo is Telecomvisie betrokken geweest bij de begeleiding en in inkoop van de mobiele telefonie-omgeving. Maar ook het aanbestedingstraject voor een VPN is door Telecomvisie ondersteund. Met een samenwerkingspartner heeft Telecomvisie de aanbesteding van print- en documentmanagement begeleidt.

Europese aanbesteding

Aloysius had de ICT Netwerkinfrastructuur voor alle locaties in Nederland al aanbesteed en gecentraliseerd. Vervolgens moesten er tussen alle vestigingen ook een gesloten VPN komen. Het Europese aanbestedingstraject heeft Telecomvisie hiervoor zowel in de juridische procedure als op inhoud begeleidt. Resultaat van de aanbesteding is dat er een centrale VPN-infrastructuur ligt, waarbij er een hogere performance tegen lagere kosten is gerealiseerd.

Samenwerken

Bij de aanbesteding zocht Telecomvisie de samenwerking met de automatiseerder van Aloysius. In overleg is het Pakket van Eisen opgesteld, waardoor het WAN exact aansluit op de bestaande netwerkarchitectuur. Als resultaat uit de aanbesteding werken de automatiseerder en de VPN-leverancier nauw samen. Aloysius wordt door beide partijen ontzorgd, zeker als het gaat om belangrijke zaken zoals de migratie per school en haar specifieke omgeving.

Aloysius Stichting

Back To Top