skip to Main Content
088 - 9 950 950 info@telecomvisie.nl

Case uit de praktijk: Transitie van traditioneel bellen naar Skype for Business en Anywhere 365

Case samenvatting

Migratie van tientallen zorg en onderwijslocaties met ruim 4000 medewerkers van ISDN/PSTN en bijbehorende verouderde telefooncentrales naar persoonlijke bereikbaarheid met SfB en A365 voor zowel vaste- als mobiele telefonielocaties.

Doel

Een migratie waarbij de nadruk ligt op:

 • Implementatie van een vast-mobiel oplossing voor ruim 4000 medewerkers;
 • Gegarandeerde bereikbaarheid van zorglocaties, met name de gegarandeerde werking van de domotica;
 • Alle locaties vóór de uitfasering van ISDN-2 migreren;
 • De Soll inrichting is geen kopie van de Ist. Nieuwe mogelijkheden zijn in het werkproces opgenomen;
 • Medewerkers willen en kunnen met de nieuwe oplossing werken.

Doorlooptijd

Vanwege de complexheid en de grootte heeft het proces een doorlooptijd gehad van 18 maanden.

Aanleiding

De landelijke opererende zorg- en onderwijs aanbieder had een zeer verdeeld telecommunicatie landschap met diverse systemen en leveranciers voor datacommunicatie, telefonie en domotica. Enerzijds ontstaan door pragmatisch gekozen oplossingen en anderzijds door acquisitie van zorg- en onderwijsinstellingen. De interne besprekingen vinden vooral op diverse locaties plaats waardoor er veel reistijd en reiskosten zijn.

Door de scheiding van vaste en mobiele telefonie en de afwezigheid van een centraal nummerplan is vaker sprake van onbereikbaarheid dan bereikbaarheid. Nieuwe maar ook bestaande klanten ervaren de dienstverlening van onze klant goed, echter de telefonische bereikbaarheid wordt als matig ervaren. Medewerkers en afdelingen zijn moeilijk telefonisch te bereiken.

Na een uitgebreid onderzoek onder de stakeholders is gekozen voor een oplossing die voldoet aan de volgende eisen:

 • Eén centraal telefonieplatform met een centrale inrichting met decentrale opties;
 • Eén telefoongids voor de recepties met één bron (AD);
 • Werkplek onafhankelijk kunnen werken;
 • Vast/mobiel integratie (één nummer voor vast en mobiel) waardoor het aantal vaste toestellen geminimaliseerd kan worden (invoering van mobiel tenzij);
 • Gebruiksvriendelijke inzet van telefonische vergaderfaciliteiten (audio en video).

Grootste risico’s/aandachtspunten

 • Garanties voor de werking van de domotica i.c.m. SfB;
 • Inventarisatie technische voorzieningen (capaciteit, alarmlijnen, doorschakelingen, gekoppelde apparatuur);
 • Opstellen nummerplan;
 • Afstemmen migratieplanning leverancier en klantproces;
 • Informatievoorziening management en medewerkers;

Voornaamste activiteiten als projectmanager

 • Bewaking scope, tijd, budget en kwaliteit;
 • Planning werkzaamheden afstemmen met leveranciers;
 • Plannen, afstemmen en organiseren van informatiebijeenkomsten;
 • Onderlinge afstemming met organisatie, projectleden, leveranciers;
 • Vraagbaak.
Back To Top